CONCERTO DIDACTICO A CARGO DE ROSA SANCHEZ E PABLO CARPINTERO

O concerto didáctico “Música e evolución” pretende principalmente amosar e por en valor o noso patrimonio cultural musical, pero tamén falar da música como manifestación cultural esencial para os humanos. Así, no concerto explícanse as últimas teorías científicas sobre o que é a música e que o sentido que tivo e ten dentro da nosa evolución como especie. O discurso vai guiado pola analoxía que existe entre a evolución da nosa especie nos últimos catro millóns de anos e o desenvolvemento musical das nenas e dos nenos galegos. Neste concerto amosamos 42 instrumentos musicais diferentes, dos máis de 160 documentados en Galicia. Por outra parte, este concerto contén tamén unha fonda revision do papel esencial que as mulleres xogan na música humana.